Huisartspraktijk Schaumont

Telefoonnummers

Telefoonnummer praktijk: 010 481 02 82

Spoedlijn praktijk: 010 481 02 82 toets 3

Spoedlijn huisarts: 06 55 121 745

Adres

Langenhorst 599
3085 HZ Rotterdam

Breikbaarheid overdag

De praktijk is bereikbaar van maandag tot donderdag tussen 08u00 en 17u00.
Op vrijdag is de praktijk geopend tot 12u30.

Aanvragen consulten en visites dagelijks tussen 08u00 en 10u00.

Telefonische achterwacht

Wanneer de praktijk onverhoopt niet te bereiken is, kunt u de telefonische achterwacht bellen via 010 286 50 50.

Spoedgevallen na 17u, 's nachts en in het weekend

Voor spoedgevallen in de avond, nacht en weekend kunt u bellen met de huisartsenpost via het telefoonnummer: 010 290 98 88.

112: Verkeert u in levensgevaar, bel 112

Spreekuren & visites huisarts

U kunt een afspraak maken voor consulten en visites tussen 08u00 en 10u00 op telefoonnummer 010 481 0282.

Spreekuur huisarts

Van maandag tot en met donderdag is er ochtend- en middagspreekuur volgens afspraak.
Op vrijdag is er enkel ochtendspreekuur.

Een afspraak duurt 10 minuten per persoon.

Denkt u meer tijd nodig te hebben dan kunt u een dubbele afspraak maken. Een afspraak wordt telefonisch gemaakt. De assistente zal vragen naar de reden van uw afspraak. De assistente is hiervoor opgeleid en doet dit in opdracht van de huisarts.

Telefonisch spreekuur

Telefonisch spreekuur tussen 10u00 en 10u30 is bedoeld voor het stellen van korte vragen aan de huisarts.

Visites

Visites worden tussen 12u30 en 14u30 afgelegd.

Spreekuren & vragen assistente

U kunt 's middags bij de assistente terecht voor korte consulten op afspraak.

De assistente voert handelingen uit zoals:
- bloeddruk meten,
- hechtingen verwijderen,
- oren uitspuiten,
- uitstrijkjes maken voor het bevolkingsonderzoek,

Tussen 10u30 en 12u00 kunt u uw vragen stellen aan de assistente via telefoonnummer 010 481 02 82.

Spreekuren POH GGZ

Op woensdag en vrijdagochtend heeft de praktijkondersteuner (POH GGZ) spreekuur. De eerste afspraak wordt via de assistente of de huisarts gemaakt.

Herhaalrecepten

U kunt herhaalrecepten 24 uur per dag inspreken via het praktijknummer 010 481 02 82 keuze 2.

Tijdens vakantie en nascholingen is de herhaalreceptenlijn niet beschikbaar. U kunt herhaalrecepten in dit geval rechtstreeks aanvragen bij de apotheek. U hoeft de waarnemend arts niet te bellen.

Inzage patiƫntendossier

Ga naar huisartsschaumont.uwzorgonline.nl voor inzage in uw patiƫntendossier.

Inschrijving

Bel voor informatie over inschrijving naar de assistente: 010 481 02 82.

Praktijkfolder

Klik hiervoor de folder van de praktijk

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de praktijk of over uw huisarts dan kunt u dit in eerste instantie het beste met uw huisarts bespreken om tot een oplossing te komen. Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening, niet voldoende gehoord worden, of met bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid van de praktijk.

Komt u er samen niet uit dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE). De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Als de bemiddeling niet is geslaagd, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de geschilleninstantie van de betreffende huisarts.

Privacy

Klik hier voor het privacyreglement van huisartspraktijk Schaumont.

Huisartspraktijk Schaumont - Langenhorst 599 3085 HZ Rotterdam - 010 481 02 82 - huisartsschaumont.nl